6 januari 2017

Statenvragen over inzet psycholance

Een proef in de regio Amsterdam met een psycholance is succesvol gebleken. De PvdA-Statenfractie heeft vorig jaar al gevraagd naar de mogelijkheden voor de inzet van een psycholance in Zeeland. Dit jaar stopt de politie met het ophalen van verwarde mensen. De psycholance in Amsterdam bleek 80% van de meldingen te kunnen oplossen.

In dit verband hebben de Statenleden Ralph van Hertum en Anita Pijpelink van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Heeft uw college kennis genomen van de uitkomsten van de proef met de psycholance in Amsterdam?

2. Wij hebben reeds eerder dit onderwerp aangekaart. Toegezegd is dat de vragen en antwoorden door uw college in handen zouden worden gesteld van de Stuurgroep GGZ, ressorterend onder de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Zijn er dienaangaande al resultaten van onderzoek te melden?

3. Is uw college met ons van mening dat wanneer een psycholance zou bijdragen aan verminderde politie-inzet voor de opvang van verwarde personen, dit eveneens uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid voordelen zou bieden voor gebieden als Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland waar de afstand tot de opnamemogelijkheid in Kloetinge het grootst is?

4. Ziet uw college mogelijkheden – al dan niet bij wijze van experiment – inzet van een psycholance te introduceren, indien blijkt dat dit ook in Zeeland aantoonbare voordelen oplevert?

Antwoorden Statenvragen ‘Psycholance’ (09-01-2017)