8 maart 2016

Psycholance voor Zeeland?

De PvdA vindt de kwaliteit en de bereikbaarheid van de Zeeuwse zorg van groot belang. Recentelijk lazen we over een nieuw concept binnen de gezondheidszorg, namelijk de psycholance. Dat houdt in dat een ambulance ingericht is voor verwarde personen in crisis. We willen daarover een aantal vragen stellen. De psycholance bestaat uit de samenwerkende partners voor spoedeisende psychiatrie, GGD, politie en ambulance.

Voorstanders wijzen erop dat de psycholance een meer menswaardige oplossing is voor in nood zijnde patiënten. Ook wordt de veiligheid van zorgverleners verbeterd, doordat de agressie tegen de zorgverleners wordt voorkomen. Want in de psycholance zit een psychiatrisch verpleegkundige die over de juiste kennis en medicatie beschikt die de patiënt tot rust krijgt. Hierdoor lopen hulpverleners minder gevaar.

In dit verband heeft de Statenleden Ralph van Hertum en Anita Pijpelink van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:
1. Hoe kijkt u aan tegen het concept psycholance?
2. Kunt en / of wilt u een coördinerende rol vervullen om de psycholance ook als pilot naar Zeeland te
halen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Psycholance’ (08-03-2016)