6 november 2015

Meer tijd voor inspraak PAAZ

De Partij van de Arbeid diende tijdens de Statenvergadering van 6 november 2015 een motie in waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om de sluiting van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis ) in Terneuzen en Vlissingen met minimaal een maand uit te stellen. De inspraakprocedure is gevolgd, maar roept nog steeds veel vragen en ongerustheid op in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren. Daarom is meer tijd nodig. De inrichting van de geestelijke gezondheidszorg moet in z’n geheel worden bekeken.

Motie ‘PAAZ’ (06-11-2015)

De motie werd gesteund door de PvdA, PvZ, 50PLUS, ZL, GL, SP, CU en PVV. Helaas geen meerderheid.