9 december 2015

Waarom dit meldpunt?

Hierom is het meldpunt GGZ Zeeland opgericht:

  1. Er ontbreekt een adequate klinische opvang in de Zeeuwse regionale ziekenhuizen voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld in crisis.
  2. Door het ontbreken van een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) of PMU (Psychiatrische Medische Unit) in de regionale ziekenhuizen kan er onvoldoende, snelle klinische hulp geboden worden aan mensen met een acuut ernstig psychiatrisch ziektebeeld (onder andere delier, psychose, suïcidale neigingen).
  3. De IHT (Intensive Home Treatment) kan niet bij elke patiënt toegepast worden.
  4. Patiënten kunnen bij instellingen terecht komen die niet ingericht zijn op adequate behandeling of opvang.
  5. Mantelzorgers en patiënten krijgen extra financiële druk door reis- en tolkosten.
  6. Bij het meldpunt GGZ Zeeland kunnen patiënten en mantelzorgers niet alleen klachten en misstanden melden, maar ook aanbevelingen doen.
  7. Meldingen dienen de komende jaren als input voor het verbeteren van de psychiatrische zorg in regionale gebieden.

Laat van via het contactformulier van u horen!