17 mei 2016

Beddentekort en wachtlijsten bij Emergis

Op 12 mei heeft Emergis, bij monde van bestuurder dhr. P. de Schipper, melding gemaakt van het beddentekort bij Emergis. Het gevolg is dat mensen die eigenlijk opgenomen moeten worden, op een wachtlijst komen. Op dit moment wordt er gekeken wie de zorg het hardst nodig heeft en die wordt behandeld. De andere mensen komen op de wachtlijst. Hierdoor kan de conditie van deze mensen danig verslechteren, met alle gevolgen van dien. Tevens geeft de cliƫntenraad van Emergis aan bezorgd te zijn over de wachtlijsten bij de GGZ instelling. Er wordt aangegeven dat het schrappen van bedden bij het ADRZ en de nog niet van de grond gekomen zorgverlening aan huis hieraan ten grondslag liggen. Hierbij wordt vergeten dat ook in Terneuzen 24 bedden geschrapt zijn. Alhoewel de thuiszorg in Zeeuws Vlaanderen wel al in bedrijf is, komen niet alle mensen hiervoor in aanmerking. Dat het aantal opnames in de regio afgenomen is, wil niet zeggen dat de hulp voor degenen die wel een opname behoeven vergeten moeten worden. Er wordt momenteel nog onderzocht of alles goed verloopt.

De vragen aan de wethouder zijn of hij bekend is met de problematiek zoals boven beschreven? Is er contact geweest met Emergis over het aantal patiƫnten op de wachtlijst uit Zeeuws Vlaanderen? Wordt het bovenbeschreven probleem opgepakt met de andere gemeenten uit de regio en op welke manier? Het probleem boven de Schelde komt voort uit geld- en personeelsgebrek. Loopt het personeel uit onze regio kans ingezet te worden bij de thuiszorg boven de Schelde? Zo ja, wat gaat dit dan betekenen voor Zeeuws Vlaanderen?

PvdA-fractie Terneuzen