Meldpunt GGZ Zeeland

De PvdA-raadsfracties van Terneuzen en Vlissingen hebben in 2015 brede steun gezocht bij de Zeeuwse Statenfractie en de Tweede Kamerfractie voor het behoud van een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) binnen het algemeen ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen en ADRZ Vlissingen. De sluiting van de PAAZ-afdelingen is helaas niet kunnen worden tegengehouden. Wel is door betrokken partijen in de Zeeuwse zorg toegezegd dat er gemonitord wordt hoe de zorgveranderingen verlopen. Om goed op de hoogte te blijven van wat er leeft in de Zeeuwse samenleving op het gebied van geestelijke gezondheidszorg heeft de PvdA Zeeland dit meldpunt GGZ Zeeland opgericht. Laat van u horen!


Statenvragen over inzet psycholance

6 januari 2017

Een proef in de regio Amsterdam met een psycholance is succesvol gebleken. De PvdA-Statenfractie heeft vorig jaar al gevraagd naar de mogelijkheden voor de inzet van een psycholance in Zeeland. Dit jaar stopt de politie met het ophalen van verwarde mensen. De psycholance in Amsterdam bleek 80% van de meldingen te kunnen oplossen. In dit

lees verder »

Beddentekort en wachtlijsten bij Emergis

17 mei 2016

Op 12 mei heeft Emergis, bij monde van bestuurder dhr. P. de Schipper, melding gemaakt van het beddentekort bij Emergis. Het gevolg is dat mensen die eigenlijk opgenomen moeten worden, op een wachtlijst komen. Op dit moment wordt er gekeken wie de zorg het hardst nodig heeft en die wordt behandeld. De andere mensen komen

lees verder »

Psycholance voor Zeeland?

8 maart 2016

De PvdA vindt de kwaliteit en de bereikbaarheid van de Zeeuwse zorg van groot belang. Recentelijk lazen we over een nieuw concept binnen de gezondheidszorg, namelijk de psycholance. Dat houdt in dat een ambulance ingericht is voor verwarde personen in crisis. We willen daarover een aantal vragen stellen. De psycholance bestaat uit de samenwerkende partners

lees verder »

Waarom dit meldpunt?

9 december 2015

Hierom is het meldpunt GGZ Zeeland opgericht: Er ontbreekt een adequate klinische opvang in de Zeeuwse regionale ziekenhuizen voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld in crisis. Door het ontbreken van een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) of PMU (Psychiatrische Medische Unit) in de regionale ziekenhuizen kan er onvoldoende, snelle klinische hulp geboden worden aan mensen

lees verder »

Meer tijd voor inspraak PAAZ

6 november 2015

De Partij van de Arbeid diende tijdens de Statenvergadering van 6 november 2015 een motie in waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om de sluiting van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis ) in Terneuzen en Vlissingen met minimaal een maand uit te stellen. De inspraakprocedure is gevolgd, maar roept nog steeds veel vragen en ongerustheid

lees verder »

Vraag van PvZ en PvdA over gebruik Vlaamse GGZ

26 augustus 2015

Op 20 augustus jongstleden zijn Statenvragen ingediend over de voorgenomen sluiting van de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) in de ziekenhuizen van Terneuzen en Vlissingen. In het verleden had de Nederlandse zorgverzekeraar CZ een contract met een zorgverlenende instantie in Knokke-Heist in België. Zeeuwse patiënten konden daar, juist in crisissituaties, ook terecht. In dit verband

lees verder »

Vragen over sluiting PAAZ in Terneuzen en Vlissingen

20 augustus 2015

De PvdA-Statenfractie heeft begrepen dat de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) sluit in de ziekenhuizen van Terneuzen en Vlissingen. De PAAZ lijkt zonder consultatie van patiënten en regionale politiek uit de samenwerking in de Zeeuwse zorg te worden getild. Het uitgangspunt van de PvdA is dat de Zeeuwse zorg zo dicht mogelijk bij mensen georganiseerd

lees verder »